• Το νέο περιοδικό απευθύνεται στους επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα παρέχοντας […]