ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή μιας και λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να προστατεύονται σχετικά. Επίσης δεν επιδέχονται από εμάς κανενός είδους επεξεργασία -ενώ για κανέναν λόγο δε διαβιβάζονται σε κανέναν τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία).
Δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια ταυτοποίησης των στοιχείων σας με κανέναν τρόπο. Τα όποια στοιχεία σας (όπως πχ. η ταχυδρομική ηλεκτρονική διεύθυνσή σας από την οποία μάς απευθυνθήκατε μέσω της φόρμας επικοινωνίας), διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας -εκτός της περίπτωσης της εγγραφής σας στο newsletter μας, οπότε και διατηρούνται με σκοπό αυτή την επικοινωνία).
Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ήχου και εικόνας και κάθε είδους πληροφορίας (όπως youtube, twitter, facebook, google κ.α.) μπορεί ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική τους να διατηρούν και να επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα μέσω των υπηρεσιών τους που ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε κάνοντας την σχετική επιλογή που σας προσφέρουμε, να αρνηθείτε την πρόσβασή τους σε αυτά.

.

.

.

.