• Το περιοδικό απευθύνεται στους επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα παρέχοντας συμβουλές […]